Kontakt   

`

  • Odsłony: 199

Ciało a Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD)

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest niewidoczną niepełnosprawnością, która objawia się w całym ciele i funkcjonowaniu jednostki. Wiąże się z nieodwracalnymi zmianami w wielu obszarach zdrowia. Zmiany fizykalne i zdrowotne dotyczą takich obszarów jak: upośledzenie słuchu, dysmorficzne zmiany twarzoczaszki, zaburzenia motoryczne, zaburzenia koordynacji, zaburzenia w zakresie wagi i wzrostu.

Więcej informacji …

https://twitter.com/SaskFASDNetwork/status/1464254393985941534

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych