Kontakt   

`

  • Odsłony: 115

Konferencja EUFASD 2022

We wrześniu w Norwegii odbędzie się VI Europejska Konferencja dotycząca FASD (EUFASD 2022). Konferencja zgromadzi klinicystów, naukowców, pedagogów, organizacje pozarządowe i charytatywne, ustawodawców i polityków, prawników i osoby zaangażowane w wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, rodziny biologiczne i adopcyjne oraz osoby, które same mają FASD. Celem organizowanej konferencji jest zwiększenie wiedzy i świadomości oraz pomoc w promowaniu i rozumieniu FASD w Norwegii, krajach skandynawskich, Europie i na arenie międzynarodowej. Zakres merytoryczny konferencji obejmuje między innymi: profilaktykę, epidemiologię, epigenetykę, diagnostykę, diagnostykę psychologiczną, zaburzenia wtórne/choroby współistniejące, , edukację, wsparcie rodzin i zagadnienia prawne.

Więcej informacji …

https://www.eufasd.org/EUFASD2022/index.php

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych