Kontakt   

`

  • Odsłony: 111

Związek prenatalnej ekspozycji na alkohol z metylacją DNA u potomstwa gatunku ssaków

Prenatalna ekspozycja na alkohol (PEA) wiąże się z szeregiem deficytów neurorozowjowych. Badacze analizie poddali dotyczące spożywania alkoholu przez kobietę w ciąży a zakresie modyfikacji metylacji DNA w komórkach i tkankach potomstwa. Zgodnie z wytycznymi (PRISMA) naukowcy szukali danych w pięciu internetowych bazach. Dowody na związek między PAE a metylacją DNA potomstwa były niejednoznaczne. W populacjach z FASD zaobserwowano pewne powtarzalne związki, chociaż ograniczona liczba wskazujących na nie badań, wymaga dalszych naukowych dociekań.

Więcej informacji ..

https://clinicalepigeneticsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13148-022-01231-9

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych