Kontakt   

`

  • Odsłony: 109

Wczesne skutki prenatalnej ekspozycji na alkohol na rozwijający się ludzki mózg

Prenatalna ekspozycja na alkohol (PAE) może zaburzać normalny rozwój mózgu płodu i może prowadzić do długotrwałych zmian behawioralnych występujących w przypadku Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Naukowcy poprzez zastosowanie badań neuroobrazowych szukali odpowiedzi na pytanie, czy widoczne są wczesne anomalie rozwoju mózgu płodu w przypadku niewielkiej ekspozycji na alkohol. W badaniu wzięło udział 500 kobiet będących w ciąży z czego 51 kobiet deklarowało spożywanie niewielkich ilości alkoholu. Zgodnie z otrzymanymi wynikami, pacjenci z PAE wykazywali większą objętość rozwijającego się ciała modzelowatego (p = < 0,001) i mniejszą objętość przejściowej strefy okołokomorowej (p = 0,001 definiowanej jako połączenie strefy podkorowej i komorowej) niż grupa kontrolna . Zgodnie z wnioskami badaczy, ilościowe neuroobrazowanie płodu może wykryć zmiany wzrostu mózgu powstałe w wyniku ekspozycji na alkohol, jeszcze na etapie rozwoju prenatalnego. Dodatkowo otrzymane wyniki potwierdziły, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu na prawidłowego rozwoju neurologicznego płodu.

Więcej informacji …

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3987090

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych