Kontakt   

`

  • Odsłony: 115

Nowe narzędzia diagnostyczne FASD

Lepsza ocena deficytów wywołanych ekspozycją na alkohol w życiu płodowym, pozwala na adekwatniejsze diagnozowanie i dobór terapii oraz działań wspomagających. Zgodnie z obserwacją psycholożki klinicznej, Mary O’Connor większość dzieci u których wcześniej zdiagnozowano ADHD, trafiając do niej przyjmowały wcześniej różne farmaceutyki, w tym często Ritalin (lek podawany przy ADHD). Dawki podawanych leków kiedy ich działanie słabło, często przepisywane były w coraz większych dawkach, czasem wręcz na granicy toksyczności. O’Connor na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, bada deficyty wynikające ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) zajmując się diagnozą, jak i terapią. FASD może przybierać różne poziomy deficytów i zaburzeń, dlatego też osoby niezaznajomione z tematem, mogą mylić FASD z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).

Więcej informacji …

https://www.smithsonianmag.com/innovation/new-tools-may-help-diagnose-fetal-alcohol-spectrum-disorders-180979578/

 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych