Kontakt   

`

  • Odsłony: 419

Dlaczego diagnoza FASD jest ważna?

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), to termin opisujący zaburzenia rozwoju i funkcjonowania jednostki – trwające przez całe życie, a powstałych w wyniku prenatalnej ekspozycji na alkohol. Skutki PAE mogą przybrać różną formę od łagodnych po zaawansowane spektrum deficytów. Na poziom uszkodzeń wpływa wiele różnych czynników a wśród nich ilości i częstotliwości picia alkoholu w czasie ciąży, czy odżywianie organizmu przyszłej matki, jak również uwarunkowania genetyczne. Zaburzenia wynikające z FASD dotyczą uczenia się, pamięci, zachowania i rozwoju. Od dawna wiadomym jest, że wysoki poziom spożycia alkoholu w ciąży wiąże się z ryzkiem uszkodzenia płodu i wystąpienia FASD. Obecne dowody naukowe wskazują różnie na fakt, że nawet niski poziom spożycia alkoholu w czasie ciąży może mieć wpływ na rozwój dziecka.

Więcej informacji …

https://adf.org.au/insights/fasd-diagnosis/

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom