Kontakt   

`

  • Odsłony: 467

Narodowa strategia dot. FASD

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD), to główna przyczyna niepełnosprawności neurorozwojowej w Kanadzie, dotykająca 4% populacji. Rozpowszechnienie FASD jest większe niż łącznie rozpowszechnianie autyzmu, zespołu Downa i porażenia mózgowego. Statystyki są alarmujące. Ostatnie badania pokazują, że 90% osób z FASD doświadcza problemów ze zdrowiem psychicznym. Osoby z FASD są ponad 20 razy bardziej narażone na używanie substancji psychoaktywnych. Ponadto, 35% nastolatków z FASD zgłasza myśli samobójcze, a 13% miało przynajmniej jedną próbę samobójczą w ciągu ostatniego roku. Narodowa Strategia dot. FASD, powinna być skoncentrowana na osobie z FASD, uwzględniać jej perspektywę, być kulturowo dostosowana do różnorodności populacji Kanady.

Więcej informacji …

https://canfasd.ca/national-fasd-strategy/?utm_campaign=meetedgar&utm_medium=social&utm_source=meetedgar.com

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom