Kontakt   

`

  • Odsłony: 474

Refleksje na temat 5 lat badań nad zapobieganiem FASD

W zeszłym miesiącu Journal of Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) opublikował specjalny zbiór artykułów na temat profilaktyki, diagnozy, interwencji i wsparcia FASD. Omawiane wydanie czasopisma zawiera prace pracowników z Kanadyjskiej Sieci Badawczej FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych), kierowników badań, członków Komitetu Doradczego ds. Rodziny (FAC), członków Zespołu Współpracy Ekspertów FASD (AFECT), stażystów, członków zarządu oraz partnerów społecznych i współpracowników. Artykuły w liczbie 532, pochodzą z lat 2015–2020 i dotyczą: rozpowszechnienia i wpływu spożywania alkoholu w czasie ciąży; interwencji w każdym z Czteroczęściowych Modeli Prewencji; oraz uregulowań systemowych, stygmatyzacji i zagadnień etycznych. Większość badań pochodziła ze Stanów Zjednoczonych (n = 216), Kanady (n = 91), Wielkiej Brytanii (n = 60) i Australii (n = 58).

Więcej informacji …

https://fasdprevention.wordpress.com/2022/10/06/actionable-research-reflecting-on-5-years-of-fasd-prevention-research/?utm_content=buffer02d22&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom