Kontakt   

`

  • Odsłony: 328

Ocena rozpowszechnienia FASD

Choć Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) został po raz pierwszy odkryty w latach 70., do tej pory poświęcono mu zaskakująco mało uwagi, biorąc pod uwagę wysokie ryzyko picia alkoholu w czasie ciąży. Szacuje się, że globalne rozpowszechnienie FASD wynosi 7,7 na 1000 w populacji ogólnej. W populacjach wysokiego ryzyka wskaźnik ten może sięgać nawet 30%. FASD może być najczęstszą chorobą neurorozwojową w Wielkiej Brytanii, a biorąc pod uwagę, że Wielka Brytania ma 4. najwyższy wskaźnik spożycia alkoholu w czasie ciąży na świecie, FASD może być niedodiagnozowany, a tym samym osoby z FASD pozostają bez odpowiedniego wsparcia. FASD/FAS pozostaje nadal poważnym problem zdrowia publicznego.

Więcej informacji …

https://hub.salford.ac.uk/fasd/prevalence/

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom