Kontakt   

`

  • Odsłony: 311

Pracownicy socjalni i spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD)

Biorąc pod uwagę rozpowszechnienie i wpływ spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) na jednostki i całe społeczności, pracownicy socjalni powinni mieć lepszą wiedzę oraz zrozumienie dla zaburzeń charakteryzujących osoby z FASD. Ponadto pracownicy socjalni mogą odgrywać bardziej znaczącą rolę w zapobieganiu jak i rozpoznawaniu FASD, a także udzielaniu pomocy i wsparcia osób nim dotkniętych. Aby potencjał pracowników socjalnych w powyżej tematyce został wykorzystany, niezbędne są działania edukacyjne zwiększające świadomość zjawiska.

Więcej informacji …

https://www.iriss.org.uk/resources/insights/social-work-and-fetal-alcohol-spectrum-disorders-fasd

5…..

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom