Kontakt   

`

  • Odsłony: 239

Możliwości zarobkowe i samodzielne życie osób z FASD

Badania zaplanowane przez dr Keitha Da Silvę (DDS), adiunkta w College of Dentistry w USA i Andreę Kotlar, dyrektora wykonawczego sieci Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) w Saskatchewan, mają na celu przeanalizowanie sytuacji finansowej i mieszkaniowej (lokalowej) mieszkańców prowincji mających zdiagnozowany FASD. Działania w ramach projektu mają na celu dotarcie do osób z FASD, aby lepiej zrozumieć ich bariery w dostępie do rządowych programów pomocy finansowej i mieszkaniowej. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 9 832 USD z finansowanej przez darczyńców inicjatywy Pathways to Equity Uniwersytetu Saskatchewan. Projekty finansowane w ramach inicjatywy obejmują współpracę między badaczami z USA i liderami społeczności, których celem jest lepsze zrozumienie różnorodnych problemów mieszkaniowych mieszkańców Saskatchewan.

Więcej informacji …

https://dentistry.usask.ca/news/2023/dasilva-fasd-research.php

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom