Kontakt   

`

  • Odsłony: 222

Charakterystyka zaburzeń FASD na linii życia

Niekorzystne i niebezpieczne działanie alkoholu na rozwijający się płód, zależy zarówno od ilości, jak i etapu ciąży jego konsumpcji, jak również indywidualnych uwarunkowań dziecka i matki. Dlatego też Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) jest często niewykrywany lub błędnie diagnozowany. Jednakże, niezależnie od powyższych zmiennych, większość dzieci i dorosłych z FASD doświadcza określonych zaburzeń, deficytów rozwojowych i problemów codziennej egzystencji.

Więcej informacji …

https://www.nofasd.org.au/parents-carers-and-families/characteristics-across-the-lifespan/

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom