Kontakt   

`

  • Odsłony: 238

Przewodnik po FASD i umiejętności uczenia się

FASD to ogólny termin używany do opisania trwających całe życie upośledzeń neurorozwojowych i/lub fizycznych, które mogą wystąpić, gdy mózg płodu jest narażony na działanie alkoholu. Zaburzenia związane z FASD trwają całe życie, zaburzenia wywołane alkoholem w życiu płodowym wpływają na struktury, procesy i funkcjonowanie mózgu oraz regulację emocjonalną.

Więcej informacji …

https://inclusive.tki.org.nz/guides/fetal-alcohol-spectrum-disorder-and-learning/understanding-fasd/

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom