Kontakt   

`

  • Odsłony: 209

Podcast FASD Hub Australia

Dzielimy się najnowszymi, opartymi na dowodach naukowych informacjami na temat Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD). Naszym celem jest podniesienie świadomości i zrozumienia tej możliwej do uniknięcia, trwającej całe życie i często niewidocznej niepełnosprawności. Łączymy pracowników służby zdrowia, badaczy, decydentów i osoby z doświadczeniem w regularnym dialogu.

Więcej informacji …

https://podcasters.spotify.com/pod/show/fasd-hub/episodes/Diversity-in-FASD-e20qqnp

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom