Kontakt   

`

  • Odsłony: 215

Ponowna potrzeba ulepszenia metod opracowywania kryteriów diagnostycznych FASD

Od momentu pierwszego opisu skutków prenatalnej ekspozycji na alkohol (Lemoine, Harrouseau i Borteyru, 1968; Ulleland, Wennberg, Igo i Smith, 1970) i wprowadzenia pojęcia FAS (Jones i Smith), 1973 nastąpił znaczny postęp w procesach oceny i kryteriach diagnostycznych. Jednak kluczowym problemem, który nadal dotyczy obszaru FASD jest brak porozumienia co do terminologii i kryteriów opisywania i diagnozowania FASD. W nowym badaniu z 2023 roku (Colesa, Bandoli, Kable, del Campo, Suttiego i Chambersa) badacze dokonali retrospektywnego porównania trzech najczęściej używanych systemów diagnostycznych FASD w Ameryce Północnej w celu określenia stopnia wspólnych obszarów między tymi diagnostycznymi podejściami.

Więcej informacji …

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/acer.15050

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom