Kontakt   

`

  • Odsłony: 238

Wczesna prenatalna ekspozycja na alkohol a geny

Wczesna prenatalna ekspozycja na alkohol wpływa na geny zaangażowane w rozwój embrionalny, innymi słowy ekspozycja płodu na alkohol we wczesnej ciąży może zmienić funkcję genów, a w konsekwencji powodować zaburzenia rozwojowe – zwłaszcza neurorozwojowe. Ogólnogenomowy wpływ prenatalnej ekspozycji na alkohol na funkcje genów i epigenom łożyska badano po raz pierwszy na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii. Epigenom to warstwa molekularna na nici DNA regulująca ekspresję genów. Metylacja DNA, na której skupiono się w pracy badawczej jest najbardziej znanym regulatorem epigenetycznym.

Więcej informacji …

https://www.helsinki.fi/en/news/genes/early-prenatal-alcohol-exposure-affects-genes-involved-embryonic-development

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom