Kontakt   

`

  • Odsłony: 203

Analiza czynników determinujących spożywanie alkoholu wśród kobiet w ciąży w Etiopii

Spożywanie alkoholu w czasie ciąży jest znanym czynnikiem teratogennie wpływającym na rozwój dziecka i przyczyniającym się do deficytów rozwojowych. Przeprowadzone badanie miało na celu analizę czynników determinujących kobiety do spożywania napojów alkoholowych w ciąży na terenie Etiopii. Wtórną analizę danych przeprowadzono przy użyciu danych demograficznych Etiopii z 2016 roku, jak również posłużono się wynikami ankiety dotyczącej tematyki zdrowotnej, którą objętych zostało 1135 kobiet będących w ciąży.

Więcej informacji …

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279405

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom