Kontakt   

`

  • Odsłony: 236

Potrzeba pełnego finansowania badań przesiewowych zdrowia psychicznego dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

Przedstawiciel ds. Dzieci i Młodzieży (RCY), we współpracy z Centrum Polityki Zdrowia Dziecka (CHPC) na Uniwersytecie Simona Frasera, opublikował w środę (5 kwietnia) raport z badań zatytułowanych: „W kierunku integracji” dostarczając tym samym mocnych dowodów na to, że problemy ze zdrowiem psychicznym są znacznie większe i poważniejsze wśród dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, takimi jak: zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) i niepełnosprawności intelektualnej (ID).W raporcie RCY przedstawia rządowi cztery zalecenia, w tym adresowane do Ministerstwa ds. Dzieci i Rozwoju Rodziny, aby w pełni sfinansowało ono plan zapewnienia kompleksowych badań przesiewowych, oceny i skutecznego leczenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, które potrzebują wsparcia.

Więcej informacji …

https://rcybc.ca/reports-and-publications/reports/toward-inclusion-the-need-to-improve-access-to-mental-health-services-for-children-and-youth-with-developmental-conditions/

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom