Kontakt   

`

  • Odsłony: 251

Przemoc i nadużycia a FASD

Anita Gibbs jest profesorem pracy socjalnej i kryminologii na Uniwersytecie Otago i adopcyjną matką dziecka z FASD. Profesor aktywnie angażuje się w organizacje zajmujące się tematyka FASD i wsparciem dla rodzin wychowujących osoby z FASD. W latach 2021 i 2022 przeprowadziła wywiady z 58 rodzicami, w większości wieloletnimi opiekunami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zapytała ich o skutki/koszty związane z opieką nad dzieckiem ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), dożywotnią niepełnosprawnością powstającą w wyniku prenatalnej ekspozycji na alkohol.

Więcej informacji …

https://www.stuff.co.nz/opinion/131682383/abuse-and-violence-from-disabled-children-to-caregivers-commonplace

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom