Kontakt   

`

  • Odsłony: 252

Wyjaśnienie PAE Twojemu dziecku

Wielu z rodziców dzieci z PAE (ekspozycją na alkohol w okresie prenatalnym) zmaga się z tym, co mu powiedzieć o przyczynach jego dysfunkcji. Unikanie tematu może przyczynić się do tego, że Twoje dziecko będzie czuć się zawstydzone, zagubione, a nawet obwiniane. Wyjaśnianie mu natomiast zbyt wielu informacji, lub mówienie mu zbyt wcześnie o PAE może je zdezorientować. Jak wytłumaczyć dziecku PAE? Twoim celem, jako opiekuna jest wyjaśnienie dziecku złożonych problemów prenatalnej ekspozycji, aby mogło przy odpowiednim wsparciu się rozwijać. Pomocna w rozmowie o PAE z Twoim dzieckiem może być metafora budowania domu, gdyż symbolicznie odnosi się do budowania zrozumienia i zaufania u Twojego dziecka. Zanim budowniczy rozpocznie budowę nowego domu, musi przygotować grunt. To samo dotyczy prowadzenia tego rodzaju trudnych rozmów z dzieckiem.

Więcej informacji …

https://creatingafamily.org/adoption-category/adoption-blog/explaining-prenatal-exposure-to-your-child/

kcpulogo       

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom